Terug Koop een abonnement

10-rittenkaart Trio Reformer/Tower

Je ontvangt 10 strippen. Deze zijn geldig tot 27-02-2020

€ 300,00
Een apparatenles met de Reformer en het Towerdeel van de Cadillac. Daarnaast kan er ook op verzoek gewerkt worden met de Chair. Elk trio-lid werkt op eigen niveau en profiteert van de prachtige transformatie van het lichaam die de toestellen en het enorme repertoire aan oefeningen bewerkstelligen. Door stelselmatig en constructief te werken aan de opbouw, verandert het lichaam gestaag. De sessie duurt 55 minuten. Na 14 weken vervallen ongebruikte credits. Let op: bij minder dan 3 deelnemers vervalt de les tenzij de overgebleven deelnemers bereid zijn bij te betalen voor een duoles als er 2 deelnemers zijn of een privé-sessie als er maar 1 deelnemer is.