The Way of Life


Opstartgroep hardlopen 0 - 5 km

Start 4 maart 2020

We werken in een programma van 10 weken stapsgewijs aan de uitbouw van je conditie. We streven er naar dat je in les 10 5 km kan hardlopen. Er is in deze groep veel aandacht voor coördinatie en beweeglijkheid en je maakt kennis met de eerste beginselen van de looptechniek.
€ 69,95